DEVA PLASTİK

RNLER?M?Z

Bombeli Tad?m Stand?

 

GENEL B?LG?LER

 • Kurulumu 2.5 dakika srer. Ta??ma antas? ile Her yere kolayca ta??n?r.
 • Frenli arka tekerlekleri ile istenilen yere sabitlenir.
 • Mente?eler yan duvara sabitlendi?inden dolay? stand da??lma yapmaz.
 • Ara raf ayaklar? yap??t?rman?n d???nda perin ile sa?laml?k kazand?r?lm??t?r. Ara raf mevcuttur.
 • Tm Tad?m Standlar?m?z G?da Kodeksine Uygun hammadeler kullan?larak retilmi?tir.

 

EBATLAR

 • TABLA LLER? : 88cm x 45 cm
 • TEKERLEKLE TABLA YKSEKL???: 95 cm
 • TA YKSEKL???: 192 cm
 • TOPLAM A?IRLIK: 12,5 kg

 

BASKI ALANI LLER?

 • n Gvde: 85cm (en) x 92 cm (boy)
 • Yan Gvde: 43 cm (en) x 92 cm (boy)
 • Ta: 88 cm (en) x 20 cm (boy)